An sinh xã hội

QUAN TÂM, CHIA SẺ KỊP THỜI
ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG VIỆC

Phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách" cao đẹp của dân tộc, Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc luôn duy trì những hoạt động từ thiện hàng năm, dành tặng những phần quà ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt.

An sinh xã hội