Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm Nhìn

 

Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc phấn đấu trở thành Quỹ từ thiện hàng đầu Việt Nam để lan toả nhiều hơn những hành động đẹp, nhằm thực hiện sứ mệnh “Chung tay kết nối – Chia sẻ yêu thương”.

 

Sứ Mệnh

 

“Chung tay kết nối – Chia sẻ yêu thương” – Thông qua các hoạt động thiện nguyện của Quỹ Mái Ấm Hạnh Phúc, chúng tôi mong muốn chung tay kết nối với cộng đồng để lan toả yêu thương đến những mảnh đời khó khăn trong xã hội.

 

Giá Trị Cốt Lõi

 

Chân thành – Thấu hiểu – Kết nối – Chia sẻ