Văn hoá - Giáo dục

Hỗ trợ, khuyến khích, trợ cấp đột xuất đối với học sinh, sinh viên

09:15 19/03/2021
  • Trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
  • Hỗ trợ tổ chức hoạt động của sinh viên, trao học bổng cho sinh viên đạt kết quả xuất sắc đầu vào đại học.
  • Hỗ trợ học sinh và nhà trường gặp tai nạn, sự cố tại Điểm trường Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.