Văn hoá - Giáo dục

Hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo, điểm trường

10:12 30/03/2021

+ Xây dựng trường, điểm trường tại vùng khó khăn:

* Xây dựng Trường Mầm non khu Bọng Nàng tại thôn Bọng Nàng, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

* Xây dựng Điểm trường Nà Xa, mầm non Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.