Hỗ trợ sinh kế

Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương theo giới thiệu, lựa chọn của chính quyền địa phương

09:16 19/03/2021

Hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng 02 ngôi nhà tình thương tại xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An.