Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Hỗ trợ kinh phí tư vấn, thiết kế xây dựng, bảo tồn công trình văn hóa, đền ơn đáp nghĩa

14:38 24/03/2021

- Hỗ trợ UBND xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An nghiên cứu, tư vấn thiết kế nghĩa trang liệt sĩ của xã và trao quà cho thân nhân liệt sĩ, thương binh.

- Hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn thiết kế công trình văn hóa tại địa phương.